«

»

Sty 31 2016

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

20160130_174314W sobotę 30-go stycznia o godz. 17:00 w budynku naszej remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie ze Statutem OSP, co 5 lat przeprowadza się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybierany jest nowy skład Zarządu.

 

Prezes OSP dh Józef Słupek otworzył zebranie i przywitał wszystkich przybyłych druhów i druhny oraz zaproszonych gości. Dokonano sprawozdania z działań w roku 2015, które przedstawił Naczelnik OSP dh Stanisław Chyłek, następnie odczytano sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej oraz zaprezentowano plan działalności w roku 2016. Walne Zebranie udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP. Kolejnym etapem zebrania był wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP i Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Do nowego Zarządu OSP Gwoźnica Górna wybrano:

Prezes – Józef Słupek

Naczelnik – Mateusz Kudła

Wiceprezes – Stanisław Chyłek

Wiceprezes – Piotr Kudła

Zastępca Naczelnika – Artur Janusz

Sekretarz – Renata Stanisławczyk

Gospodarz – Ryszard Stanisławczyk

Skarbnik – Stanisław Walus

Członek Zarządu – Bartosz Janusz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Zbigniew Janik

Sekretarz – Bolesław Dopart

Członek – Piotr Kozdraś

Przedstawicielami do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Niebylcu wybrano:

dh Piotr Kudła

dh Piotr Kozdraś

dh Michał Chyłek

Po zakończeniu wyborów odczytano protokoły Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Ostatnim punktem zebrania była dyskusja, w której głos zabrali zaproszeni goście. Na początek Komendant Gminny dh Stanisław Daszykowski przedstawił statystyki zdarzeń w 2015r., kolejno głos zabrał Sołtys Wsi Gwoźnica Górna, a zarazem nasz członek dh Piotr Kozdraś, który wraz z Radnym i także naszym członkiem dh Krzysztofem Koza na ręce nowego Zarządu przekazali figurkę św. Floriana z okazji 65-lecia istnienia naszej OSP, które przypada w tym roku.
W imieniu nowego Zarządu OSP składamy serdeczne podziękowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.