Zarząd OSP

Zarząd OSP Gwoźnica Górna

Prezes -Józef Słupek

Wiceprezes-Naczelnik – Mateusz Kudła

Wiceprezes – Stanisław Chyłek

Wiceprezes – Piotr Kudła

Zastępca Naczelnika – Artur Janusz

Sekretarz – Adrian Lubas

Gospodarz – Jan Walus

Skarbnik – Stanisław Walus

Członek Zarządu – Bartosz Janusz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Zbigniew Janik

Sekretarz – Bolesław Dopart

Członek – Piotr Kozdraś