Zarząd OSP

Zarząd OSP Gwoźnica Górna

Prezes -Józef Słupek

Wiceprezes-Naczelnik – Piotr Kozdraś

Wiceprezes – Artur Janusz

Wiceprezes – Piotr Kudła

Zastępca Naczelnika – Mateusz Kudła

Sekretarz – Adrian Lubas

Gospodarz – Jan Walus

Skarbnik – Józef Pietrucha

Członek Zarządu – Bartosz Janusz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Chyłek

Sekretarz – Kamil Kozdraś

Członek – Urszula Chyłek