Oznaczenia samochodów

Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych:

w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :

 • klasa lekka (L): do 7,5 t
 • klasa średnia : od 7,5 do 14 t
 • klasa ciężka (C): powyżej 14 t

w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

 • kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
 • kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
 • kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach i bezdrożach.

 

Oznakowanie samochodów pożarniczych:

C – 2 – 3 – 6000 – 8/4000 – 2

 • C – klasa ciężka,
 • 2 – kategoria uterenowienia,
 • 3 – ilość osób w kabinie,
 • 6000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
 • 8/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
 • 2 – agregat prądotwórczy.

Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:

G – gaśnicze:

M – motopompa [hl/min]

A – autopompa [hl/min]

B – zbiornik wody [m3]

Pr – proszkowy [kg]

Sn – śniegowy [kg CO2]

S – specjalne:

D – drabina [m]

H – podnośnik [m]

W – wężowy [m]

Z – cysterna [m3]

Dz – dźwig [t]

On – oświetleniowy [kW]

Kn – kontenerowy

Kw – kwatermistrzowski

Op – operacyjny

Dł – dowodzenia i łączności

San – sanitarny

Wys – wysokościowy

Wt – z wyposażeniem warsztatowym

T – ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych

P-gaz, P-dym – z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi

Rd, Rt, Rch, Rw – ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne

np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika

.

Rodzaje pojazdów samochodowych w pożarnictwie wzależności od zastosowania:

– samochody ratowniczo – gaśnicze:

· samochody ratowniczo –gaśnicze z autopompą,

· samochody ratowniczo –gaśnicze specjalne,

– samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:

 • drabiny mechaniczne,
 • podnośniki hydrauliczne,

– inne pojazdy:

 • samochody ratownictwa technicznego,
 • samochody ratownictwa medycznego,
 • samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego,
 • samochody dowodzenia,
 • samochody do przewozu osób,
 • samochody zaopatrzeniowe,
 • inne samochody specjalne.