«

»

lut 26 2019

Zebranie sprawozdawcze 2019

W sobotę 16 lutego o godz. 17:00 w naszej remizie odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Prezes OSP dh Józef Słupek przywitał przybyłych gości i otworzył zebranie. Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Mateusz Kudła, który w dalszej części poprowadził

zebranie. Po wysłuchaniu sprawozdań, walne zebranie sprawozdawcze udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP za rok 2018, następnie przedstawiono plan działalności na rok 2019. Poniżej przedstawiamy treść sprawozdania z działalności za rok 2018.

OSP Gwoźnica Górna liczy 61 członków, w tym 49 zwyczajnych spośród których jest 4 kobiety,
4 honorowych, 2 wspierających oraz 6 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 23 ratowników, posiada co najmniej wyszkolenie podstawowe oraz niezbędne badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, którzy należą do Jednostki Operacyjno-Technicznej działającej przy OSP Gwoźnica Górna.
Spośród nich jest:

 • 7 kierowców,

 • 7 dowódców,

 • 7 Ratowników z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • 7 ratowników posiada zaliczony test w komorze dymowej.

                OSP Gwoźnica Górna od roku 2016 wpisana jest do rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, co pozwala nam pełnoprawnie prowadzić działania z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

                W roku sprawozdawczym zgodnie ze statutem, z uwagi na brak opłaconej składki, a zarazem brak obecności na zebraniach przez co najmniej ostatnie 4 lata, z listy członków OSP Gwoźnica Górna, zostało skreślonych 6-ciu druhów tj:

 • Babiarz Paweł,

 • Bator Bogdan,

 • Batruch Krzysztof,

 • Kwas Wojciech,

 • Walus Damian,

 • Wojewódka Wojciech,

 a przybyło 2-ch druhów czynnych tj. :

 • Mateusz Hadała,

 • Daniel Skotniczny,

oraz 3-ech Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej tj. :

 • Patryk Zegar,

 • Kinga Kowalska,

 • Andżelika Pilecka,

                JOT OSP Gwoźnica Górna w 2018r. z dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie brała udział w 29-ciu akcjach w tym:

 • 5-ciu pożarów,

 • 22 miejscowych zagrożeń,

 • 1 ćwiczeniach

 • 1 alarm fałszywy.

Ponadto ok. 25 razy wyjeżdżaliśmy do różnego rodzaju zorganizowanych akcji jak np. święta kościelne, pokazy strażackie, czy wycinki drzew na prośby organów samorządu. Poza teren gminy wyjeżdżaliśmy jeden raz, do miejscowości Jedlicze, na akcję charytatywną pod nazwą: Strażacka Jazda Nocą dla Olusia.

                W 2018r. szkolenie podstawowe ukończył z wynikiem pozytywnym dh Kamil Kozdraś, serdecznie gratuluję.

                W zdarzeniach z dyspozycji SKKP PSP w Strzyżowie brało udział 14 strażaków, spośród 23 uprawnionych do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, byli to druhowie:

 • Piotr Kozdraś – 24 wyjazdy

 • Bartosz Janusz – 20 wyjazdów

 • Stanisław Chyłek – 13 wyjazdów

 • Mateusz Kudła – 12 wyjazdów

 • Wojciech Żądło – 11 wyjazdów

 • Kamil Kozdraś – 11 wyjazdów

 • Piotr Chyłek – 6 wyjazdów

 • Piotr Kudła – 6 wyjazdów

 • Dawid Wojtaszek – 5 wyjazdów

 • Grzegorz Bator – 3 wyjazdy

 • Ryszard Stanisławczyk – 3 wyjazdy

 • Józef Pietrucha – 3 wyjazdy

 • Michał Chyłek – 3 wyjazdy

 • Józef Słupek – 1 wyjazd

                Pragnę złożyć podziękowania i gratulacje dla druhów Piotra Kozdrasia i Bartosza Janusza za udział w ponad 70% akcji ratowniczo-gaśniczych.

                W uroczystościach religijno-państwowych swoim udziałem wyróżnili się druhowie:

 • Piotr Ciuba

 • Tadeusz Ząbek

 • Bolesław Dopart

 • Ryszard Koczot

 • Daniel Koczot

 • Adrian Lubas

 • Józef Słupek

                W zorganizowanych wyjazdach gospodarczych, jak np: sadzenie drzew, sprzątanie parkingu, swoją obecnością wyróżnili się druhowie:

 • Bartłomiej Dopart

 • Krzysztof Koza

 • Dawid Kowalski

 • Radosław Kiełbasa

 • Patryk Zegar

                 Podczas Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratowników nasi druhowie w składzie: Piotr Chyłek, Daniel Skotniczny, Mateusz Hadała zajęli rewelacyjne 2-gie miejsce wśród drużyn OSP startujących z całej Polski. Serdeczne gratulacje!

Pragnę także podziękować dh Dawidowi Wojtaszkowi i dh Stanisławowi Chyłkowi i Michałowi Chyłkowi za zajęcie się, zgłoszeniem oraz przygotowaniem drużyny do startu. Podziękowania kieruję również dla dh Piotra Kudły za załatwienie transportu dla całej drużyny z firmy Luna-Trans z Rzeszowa.

                W 2018r. zakupiono ze środków Gminy Niebylec oraz własnych:

 • Aparat Ochrony Dróg Oddechowych -1szt.

 • Maskę do Aparatu Ochrony Dróg Oddechowych MSA G1 – 1szt.

 • Miernik wielogazowy, MSA ALTAIR 4X, do wykrywania m.in. tlenku węgla,

 • Flary ostrzegawczeLED do zabezpieczenia miejsca zdarzenia nocą – 6szt.,

 • Prądownice na zawody – 2szt.

 • Umundurowania koszarowe,

 • Koszulki strażackie T-Shirt,

 • Koszule wyjściowe,

              Z funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskaliśmy dodatkową deskę ratowniczą oraz zestaw uzupełniający do torby PSP-R1.

              Natomiast za nagrodę za zajęcie 2-go miejsca w X Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników – Wieliczka 2018 zakupiliśmy podstawowy zestaw do ratownictwa wysokościowego tj. szelki bezpieczeństwa, dwie liny do pracy na wysokości, karabińczyk oraz worek transportowy.

 

Przygotował:

Naczelnik OSP Gwoźnica Górna

dh Mateusz Kudła

Lista przybyłych gości:

 • W im. Komendanta PSP w Strzyżowie – mł.asp Marcin Łojek
 • Wójt Gminy Niebylec- Zbigniew Korab
 • Przewodniczący Rady Gminy Niebylec – Witold Koza
 • Z-ca Wójta – Krzysztof Koza
 • Radny Gminy Niebylec i Sołtys Wsi – Piotr Kozdraś
 • Radny Gminy Niebylec – Tomasz Pilecki
 • Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej – dh Stanisław Daszykowski
 • Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych nr 2 Posterunku Policji w Niebylcu – mł. asp. Piotr Pas
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej – Renata Salamon-Szczur
 • Prezes OSP Gwoźnica Dolna – dh Andrzej Pilecki
 • Naczelnik OSP Gwoźnica Dolna – dh Grzegorz Jakóbski
 • Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej – Jerzy Bator
 • Przewodnicząca KGW Gwoźnica Górna – Małgorzata Banaś
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – Marta Kozdraś
 • Pan Tadeusz Szurlej
 • Państwo Zofia i Zdzisław Dopart

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.